Wybieraj z głową! i zaglądaj do Biura Karier!

30 kierunków studiów, tak wyglądała oferta Politechniki Warszawskiej dla tegorocznych maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszyły się: budownictwo, geodezja i kartografia, architektura i urbanistyka, biotechnologia. O przyjęcie na studia starało się 15 111 kandydatów – o ponad 5% więcej niż w roku ubiegłym, przyjęto 6 329 osób.

A co na to pracodawcy? Zgodnie z bazą ofert pracy Biura Karier PW najchętniej zatrudniani są absolwenci informatyki, administracji, finansów i bankowości, handlu, marketingu i zarządzania.  Jak wynika z „Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej” ponad połowa absolwentów Uczelni znajduje pracę w czasie krótszym niż miesiąc. A 76% respondentów, biorących udział w badaniu jest zadowolonych z aktualnego zajęcia.

Dlaczego więc o uczelniach mówi się „fabryki bezrobotnych”? Zgodnie z danymi GUS w I kwartale 2012 r. w Polsce bez pracy było 118 tys. osób kończących szkoły. Co piąty absolwent wyższej uczelni jest bezrobotny. To na pewno główny, ale nie jedyny powód. Stąd pomysł współpracy między uczelniami – biura karier, a firmami i urzędami pracy (List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej do Rektorów Szkół Wyższych).

„Nie pukaj, wchodź śmiało!” tak brzmi napis na drzwiach Biura Karier PW, w którym czekają na studentów Politechniki Warszawskiej doradcy zawodowi, konsultanci i trenerzy. Studenci na stronie www.bk.pw.edu.pl mogą znaleźć oferty pracy, a pracodawcy bazę CV osób poszukujących zatrudnienia. Organizowane są „Spotkania z Pracodawcą”, warsztaty doskonalenia umiejętności miękkich, spotkania z radcą prawnym, a nawet anglistą – specjalna propozycja dla osób przygotowujących dokumenty aplikacyjne w języku angielskim.

 Wybierajcie świadomie!
Śledźcie statystyki, bieżące trendy, zadawajcie pytania i odwiedzajcie uczelniane Biuro Karier. Przede wszystkim jednak nie zapominajcie o sobie i o swoich marzeniach. Nie ma nic wspanialszego niż robić to, co się lubi i zarabiać na tym pieniądze.